zakelijk

Naast het plezier in het werk dat ik nu al vanaf 1991 heb en het vertrouwen dat er tussen jou en mij moet zijn, is mijn dienstverlening is gebaseerd op een aantal zakelijke documenten en waarborgen. Hieronder tref je ze aan.

Allereerst moet iedere financieel adviseur een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben. Die vergunning komt terug in de openbare registers van de AFM. Dit is de link naar de vergunning van mijn kantoor.

Een volgend belangrijk document bij alle dienstverlening die ik verricht, zijn de Voorwaarden van Dienstverlening van mijn kantoor. Deze zijn van toepassing op elke opdracht die je mij verstrekt en dat wordt vastgelegd in de Opdracht tot dienstverlening die ik je zal aanbieden.

Van toepassing zijn ook steeds de tarieven zoals vermeld op de Tarievenlijst van mijn kantoor, tenzij jij en ik afwijkende afspraken hebben gemaakt en schriftelijk hebben vastgelegd.

Verder is mijn kantoor aangesloten bij:

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het aansluitnummer is 300.006413.
Bij dit instituut kun jij terecht indien je een klacht wil indienen over mijn dienstverlening en wij daar samen niet uit zouden komen. Sinds de aansluiting van mijn kantoor werden tot dusverre nog geen klachten ingediend.

De Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH), een brancheorganisatie waarvan het lidmaatschap borg staat voor een hoger kennisniveau dan op grond van de wettelijke eisen nodig is om het hypotheekadviesvak te mogen uitoefenen .