Hypotheken | Bureau mr. de Bruin

Seniorenhypotheek

Een seniorenhypotheek is een hypotheek voor degenen die (binnenkort) met pensioen zijn. De acceptatienormen zijn soepeler dan normaal het geval is.

Seniorenhypotheek

Seniorenhypotheek - waarom?

Senioren willen vaak wat kleiner wonen. Ze hebben een deel van hun hypotheek aflossingsvrij. Dat stuk willen ze meenemen naar de nieuwe hypotheek. Vaak hebben die senioren een laag (pensioen-) inkomen. Dan krijgen ze op basis van de “gewone” acceptatieregels, die nieuwe hypotheek soms niet voor elkaar. Voorheen konden die mensen dan dus niet verhuizen. Het eindresultaat was dan dat ze in te groot huis woonden. Met te hoge woonlasten. Dat heeft geleid tot de seniorenhypotheek.
Je kunt de seniorenhypotheek zowel mét als zonder NHG afsluiten. Dat laatste alleen als de betreffende bank het product aanbiedt.

 

Seniorenhypotheek - hoe werkt het?

De seniorenhypotheek werkt als volgt. Stel dat jij en je partner nu in een woning wonen die jullie bijvoorbeeld 25 jaar geleden al gekocht hebben. Jullie hadden beiden een goed inkomen. Een deel van de hypotheek is aflossingsvrij. Inmiddels zijn jullie beiden gepensioneerd, maar het pensioeninkomen is niet al te hoog. Jullie hebben beiden AOW en een klein stukje bedrijfspensioen. Jullie besluiten dat de huidige woning nu te groot is. En jullie hebben een kleiner appartement op het oog. Normaal gesproken toetst de bank de aanvraag voor de nieuwe hypotheek op het inkomen, waarbij zij uitgaat van een annuïtaire hypotheek. De bank kijkt dus (in normale gevallen) of het inkomen hoog genoeg is om zowel de rente als de aflossing te kunnen betalen. Ook als je een stuk van de hypotheek aflossingsvrij hebt afgesloten.
Bij de seniorenhypotheek gaat dat anders. Daar kijkt de bank of het inkomen hoog genoeg is om de echte hypotheeklasten te betalen. Als je dus een stuk van de lening aflossingsvrij hebt, dan tellen alleen de rentelasten over dat stuk mee bij de toetsing. In zo’n geval zijn de werkelijke lasten dus lager dan de “toetslast” die de bank normaal hanteert. Als de uitkomst is dat die werkelijke lasten wél passen bij het inkomen, dan mag de bank de hypotheek verstrekken.