Hypotheken | Bureau mr. de Bruin

Rode draad adviestraject hypotheken

Een adviestraject voor het afsluiten van een hypotheek, bestaat uit diverse onderdelen. Voor jou als consument is dat heel veel informatie, in korte tijd. Informatie waaraan je meestal niet gewend bent. Om het overzichtelijk te houden, heb ik een rode draad adviestraject hypotheken gemaakt die door al die informatie heen loopt. Zo komt alles aan de orde en is er natuurlijk ook genoeg ruimte voor jouw persoonlijke omstandigheden en wensen. Hieronder vind je die rode draad.

Rode draad adviestraject hypotheken
 1.  Als wij elkaar nog niet kennen, dan is de  eerste stap een intakegesprek. Tijdens dat intakegesprek kijken we in grote lijnen wat jouw wensen zijn, of die op het eerste gezicht realiseerbaar lijken en wat jouw (financiële) achtergrond is. Ik vertel wat over mijzelf en mijn kantoor en over de zakelijke kant van mijn werk. Ik leg je ook de grove lijnen van deze rode draad adviestraject hypotheken uit. De hoofdreden voor het intakegesprek is kijken of we bij elkaar passen. Dat is immers de basis voor een goed adviestraject. Zo’n intakegesprek is altijd kosteloos en het verplicht je tot niets.

 2. De volgende stap is dat ik je mijn Dienstverleningsdocument en mijn Voorwaarden van Dienstverlening geef. Zo kun je op je gemak kijken of je met mij in zee wil gaan en kun je mijn dienstverlening vergelijken met die van anderen.

 3. Gaan we verder dan start mijn werk met een haalbaarheidsberekening. Dit doe ik om al in een vroeg stadium te bezien of de gevraagde hypotheek haalbaar is. Is dat niet het geval, dan is het helemaal uitwerken van een hypotheekadvies immers niet zinvol. Besluit je na de haalbaarheidsberekening van mijn diensten geen gebruik te maken, dan kan dat uiteraard.

 4. Wil je dat ik verder voor je aan de gang ga, dan stuur ik je een offerte. Daarin leg ik vast welke dienstverlening ik ga verrichten, tegen welk tarief en wat de betalingsmomenten van mijn facturen zijn.

 5. Ga je akkoord dan start het echte werk en begin ik met deze rode draad adviestraject hypotheken. Ik zal als eerste een paar basisstukken bij je opvragen (inkomensgegevens, bijzonderheden onderpand, hypotheekverleden en eventueel stukken uit je persoonlijk verleden zoals een echtscheidingsconvenant.) Vaak ook vraag ik in dit stadium je medewerking aan het aanleveren van tal van financiële stukken langs digitale weg (wij werken met Ockto). En daarnaast overleg ik – vaak telefonisch – met je over allerlei details, zoals rentevaste perioden en aflossingsvarianten.

 6. Vervolgens maak ik de eerste versie van mijn advies. Daarbij let ik uiteraard als eerste op jouw wensen. Tegelijkertijd moet ik voldoen aan diverse regels met betrekking tot verantwoorde hypotheekverstrekking. Dat komt er op neer dat je niet méér hypotheek kan krijgen dan past bij jouw inkomen en dat van je eventuele partner. Als dat inkomen in de loop van de komende tijd gaat veranderen (bijvoorbeeld doordat je binnen tien jaar pensioengerechtigd wordt), moet die hypotheek ook op die mutatiemomenten passen.

 7. Ook kijk ik naar jouw persoonlijke betaalbaarheid van de hypotheek. De regels rond verantwoorde hypotheekverstrekking houden bijvoorbeeld geen rekening met gezinssamenstelling, het hebben van dure hobbies of het houden van kostbare vakanties. Waar ik naar kijk is of – in grote lijnen – het door jou gewenste uitgavenpatroon ook ná die hypotheek nog kan. En zo niet, dan vertel ik je dat en overleggen we verder.

 8. Het derde onderdeel van mijn advieswerk is het uitvoeren van een Beperkte Financiële Planning. Bij die planning kijk ik of jouw nieuwe hypotheek óók nog betaalbaar is als jij of je partner overlijdt, arbeidsongeschikt of werkloos wordt. De uitkomst van die berekeningen tref je aan in het adviesrapport dat ik opmaak. Daar staan ook eventuele verzekeringsoplossingen voor die doemscenario’s bij. Of je daarvan al dan niet gebruik wenst te maken, bepaal je zelf. Die Beperkte Financiële Planning is een vast onderdeel van mijn dienstverlening, je betaalt daar niet extra voor.

 9. Als ik klaar ben, maken we een afspraak voor de bespreking van mijn advies en gaan we om de tafel zitten. Dit is een belangrijk gesprek. Ik begin met kijken of je overziet in welke fase van deze rode draad adviestraject hypotheken we zitten. Tijdens dit gesprek wordt de geplande hypotheek van voor tot achter doorgenomen en kunnen er nog allerlei veranderingen worden aangebracht. Soms is het aan het eind van dit gesprek al duidelijk hoe het er uit moet komen te zien, soms ook wil je er nog even over nadenken. Dat laatste leidt dan vaak tot een kort, aanvullend gesprek, waarin we er de definitieve “klap op geven”. De bedoeling is dat er hierna door jou en mij niets meer aan de aanvraag wordt gewijzigd. Vanaf dit moment ga ik ook het adviesrapport voor je opstellen. Daarin komen alle details met betrekking tot je nieuwe hypotheek te staan. Handig voor later!

 10. Dan dien ik de aanvraag in bij de gekozen geldverstrekker. Deze zal een paar basale checks doen en komt vervolgens met de eerste offerte, het zogenaamde “renteaanbod”. Deze offerte heet zo omdat daarin wordt vastgelegd tegen welke rente de bank bereid is je de lening te verstrekken. Stijgt kort daarna de rente, dan maakt dat voor jouw aanbod niet meer uit, jouw rente staat vast. Datzelfde geldt ook meestal voor een rentedaling, tenzij je juist een product hebt gekozen waarbij je meedaalt. De tweede functie van het renteaanbod is dat de bank een lijst met voorbehouden aanlevert, waaraan je moet voldoen voordat je een definitief aanbod voor de lening krijgt. Die voorbehouden bestaan uit documenten die je moet aanleveren. Is het een eenvoudige aanvraag, dan zijn dat vaak maar een paar documenten (zoals een werkgeversverklaring, een loonstrook en een ID-bewijs). Maar heb je een uitgebreid financieel verleden of nader je je pensioendatum, dan kan het een hele lijst zijn.

 11. Ik controleer allereerst die voorbehoudenlijst. Soms staan er voorbehouden op die door de acceptatiesoftware van de bank worden geproduceerd, maar die volstrekt onlogisch zijn. Ik overleg dan met de bank en waar nodig wordt die lijst aangepast. Vervolgens stuur ik je het renteaanbod door, met daarbij een los overzicht van diezelfde voorbehoudenlijst, maar nu in software van mijn eigen kantoor. Bij elk voorbehoud staat de status ervan, zoals die binnen mijn kantoor is. In het begin zie je dus overal staan “nog aan te leveren”, maar naarmate je meer stukken aanlevert, zie je allerlei statusaanpassingen, waaruit blijkt hoe ver het staat. Dit overzicht ontvang je in deze periode dagelijks. Heb je alle stukken aangeleverd en heb ik ze goedgekeurd, dan stuur ik ze in één keer door naar de bank.

 12. Nu komt er een periode waarin de activiteiten zich met name afspelen tussen de bank en mij. De bank beoordeelt de aangeleverde stukken. Is alles in één keer goed, dan zijn we snel klaar, maar vaak wil de bank aanvullende stukken, toelichting e.d. hebben. Daar zorg ik dan voor en waar nodig stem ik dat met jou af. Voor jou is dit een spannende periode, want je zit te wachten op het verlossende “akkoord” van de bank. In het gros van de gevallen zal dat er uiteindelijk komen. Ik heb namelijk vooraf de acceptatiecriteria van die bank al bekeken en weet waar de bank op zal letten en houd daar al rekening mee bij de aanvraag. En uiteraard ken ik de  algemene regels rond verantwoorde kredietverstrekking. Maar het kan een keer voorkomen dat een aanvraag wordt afgewezen.

 13. Als de eerste acceptant bij de bank akkoord gaat, kijkt er nog een tweede acceptant naar. Banken hanteren het vier-ogen principe. De tijd dat die tweede acceptant bezig is, is meestal aanmerkelijk korter dan die van de eerste. Is ook de tweede acceptant akkoord dan krijg ik daarvan bericht en volgt de “bindende offerte”. Dat is dezelfde als het renteaanbod, maar nu zonder voorbehouden. Het verschil is ook dat de bank na het uitbrengen van dat bindend aanbod, niet meer terug kan. Jij zou dat nog wel kunnen. Die bindende offerte moet je dan weer tekenen en vervolgens stuur ik hem terug naar de bank. De bank geeft nu het “finaal akkoord” af en stuurt tijdig de juiste stukken en het geld naar de notaris. Die notaris ontvangt ook van mij tijdig bericht wat er moet gebeuren.

 14. De laatste stap is dat jij naar de notaris gaat en daar de hypotheekakte ondertekent. Betreft het tevens de aankoop van een huis, dan teken je meestal tegelijkertijd ook de leveringsakte. Vanaf dat moment is het huis van jou en is de hypotheekverstrekking een feit. Enige tijd daarna ontvang je van mij een overzicht van die bedragen uit het hypotheektraject die van belang zijn voor jouw aangifte inkomstenbelasting.