Hypotheken | Bureau mr. de Bruin

8 algemene hypotheek tips

Hieronder volgen enkele algemene tips bij hypotheken, die bij iedere hypotheek(aanvraag) gelden.

Hypotheektips

Hypotheektip 1: Download mijn gratis e-book "Hoofdlijnen hypotheken"

Hier ga je echt plezier van hebben. Het geeft je inzicht in de hoofdlijnen van een hypotheekaanvraag. Meer info vind je hier.

Hypotheektip 2: Rekentooltjes op internet

Wees voorzichtig met het afgaan op rekentooltjes op internet, die jouw maximale hypotheek berekenen. Deze kunnen er flink naast zitten. Dat komt doordat ze van andere rentepercentages en andere restant looptijden uitgaan dan de juiste. De meeste van die tooltjes gaan uit van een looptijd van de lening van 30 jaar. Die tijd mag je echter niet nemen als je hypotheek een voortzetting is van een eerdere hypotheek, die ja na 1 januari 2013 afsloot. En wat de rente betreft: als je nieuwe hypotheek gaat bestaan uit meerdere leningsdelen met elk een eigen rente, zou je de zogenaamde “gewogen rente” moeten berekenen, voordat je verantwoord zo’n internet tool kunt gebruiken.

Hypotheektip 3: niet al het inkomen telt mee

Niet alle soorten inkomen die je kunt bedenken en die jij misschien hebt, tellen mee bij de bepaling van jouw inkomen voor de hypotheekaanvraag. Een WIA-uitkering bijvoorbeeld telt niet mee, evenmin als een WW-uitkering. Bij alimentatie telt alleen de partneralimentatie mee (dus niet de kinderalimentatie) en die partneralimentatie telt niet bij allee aanbieders mee. 

Hypotheektip 4: welke rente?

In grote lijnen geldt dat hoe lager de hypotheekrente is, des te meer je kunt lenen. Maar als je kiest voor een rentevast periode van korter dan 10 jaar, dan mag je niet meer rekenen met de werkelijke rente. Je moet dan de toetsrente nemen. Die wordt elk kwartaal opnieuw vastgesteld en ligt – we schrijven 2021 – al een lange tijd op 5%. Als je hypotheek uit meerdere leningsdelen bestaat, die elk hun eigen rentepercentage kennen, dan moet de gewogen rente worden berekend. Vervolgens ga je die gewogen rente invoeren in zo’n rekentooltje.

Hypotheektip 5: veranderend inkomen

Als je inkomen op korte termijn gaat veranderen (minder werken, pensioen) dan moet je hypotheek ook op die verandermomenten bij je inkomen passen. Geldverstrekkers houden rekening met het pensioeninkomen, als je binnen tien jaar, gerekend vanaf de aanvraag, de AOW-leeftijd bereikt. Sommige geldverstrekkers houden geen rekening met de persoonlijke AOW-leeftijd en hanteren als vaste AOW-leeftijd het bereiken van leeftijd 67.

Hypotheektip 6: van loondienst naar zelfstandig

Stel je bent nu in loondienst, maar je wilt zelfstandig ondernemer worden en ook een huis kopen. De beste volgorde is dan eerst een huis kopen en dan pas je baan opzeggen. Doe je het andersom, dan kun je nog niet van drie jaar ondernemingscijfers laten zien, en dat moet wel wanneer je als ondernemer een hypotheek aanvraagt. Daarnaast is het aantonen van je inkomen als ondernemer tegenwoordig een ingewikkelde berekening, die gemaakt wordt door een onafhankelijk instituut. Dat instituut houdt rekening met de geldverstrekker waar de hypotheek gaat lopen en niet alle geldverstrekkers hebben voor die inkomensbepaling dezelfde rekenregels.

Hypotheektip 7: lopende leningen

Soms heeft iemand al een (consumptieve) lening lopen als hij een hypotheek wil afsluiten. Dan zit die lening hem vaak in de weg bij de hypotheekaanvraag. De juiste manier om het op te lossen is die al bestaande lening eerst aflossen. Aflossen is dan ook echt aflossen, niet bij een vriend onderhands lenen.  We doen graag zaken met je, maar wel op de juiste manier.

Hypotheektip 8: betaalbaarheid ook als het tegen zit

We snappen dat je grootste wens is dat huis te kunnen kopen. Die hypotheek is eigenlijk maar bijzaak. Maar het is wel een belangrijke bijzaak. Daarom kijken wij bij elk hypotheekadvies ook naar de betaalbaarheid van de hypotheeklasten bij overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ik wil niet dat je in betalingsproblemen komt. Sta dus voor mijn advies in die gevallen open.

Samenvatting

 De gemiddelde consument zal niet zo makkelijk een gewogen rente uitrekenen en gebruikt dus een geschat rentepercentage. De invloed van een al lopende hypotheek  is van belang. Je kunt te maken krijgen met verschillende meetmomenten waarop de hypotheek moet “passen”. Deze punten maken de uitkomsten van rekentooltjes op internet vaak niet betrouwbaar. Ook kun je niet zomaar alle vormen van inkomen meetellen bij een hypotheekaanvraag. Lopende leningen kunnen in de weg zitten en ook in doemscenario’s moet een hypotheek betaalbaar zijn.