JURISTERIJ

juristerij

Wij leveren ook juridische diensten. Dat doen we zowel aan onze relaties die bij ons financiële diensten hebben afgenomen als aan degenen die dat niet doen en alleen de juridische diensten afnemen.

Geen advocaat, wel juridisch adviseur

Een advocaat is een jurist, maar niet iedere jurist is advocaat. Ik ben jurist (al sinds 1984), maar geen advocaat. Dat betekent dat ik in veel gevallen (maar niet alle) niet zelfstandig mag procederen bij de rechtbank. Wel bij lagere rechters zoals de kantonrechter of klachteninstituten. Als het nodig is om toch te procederen bij de rechtbank, zoek ik samenwerking met advocaten.

Niet altijd procederen

Allereerst: Als je een jurist inschakelt, hoeft er niet altijd sprake te zijn van een conflict. Het kan ook heel goed zijn dat je wilt dat er een overeenkomst wordt opgesteld. Of dat er leveringsvoorwaarden worden gecontroleerd. Of dat je een ander document, bijvoorbeeld een brief die een ander aan je stuurt, wil laten controleren.
Is er wel sprake van een conflict, dan zal ik altijd proberen eerst met de wederpartij in overleg te treden. “Overleg” is niet hetzelfde als “pappen en nathouden”. Maar vaak is met overleg veel sneller een resultaat te bereiken dan met een langdurige procedure. 

Maar als het nodig is...

Maar als het nodig is, dan ga ik wel degelijk procederen. En wederpartijen hebben meer dan eens ervaren dat ik dan héél erg lastig kan zijn. En relaties voor wie ik optrad, noemen mij wel eens “de pittbull”. Dat is niet voor niets: als jij mij vraagt jouw belangen te dienen, dan heb jij  – ook ongevraagd –  recht op vasthoudendheid en dóórpakken waar dat nodig is. Dat krijg je bij mij dus ook.

Soorten juristerij

In de loop der jaren heb ik allerlei verschillende opdrachten mogen doen, met een grote variëteit. Vaak zijn dossiers zijn gelinked aan de financiële dienstverlening of hangen daarmee samen. Voorbeelden: opstellen echtscheidingsconvenant, een conflict over een nalatenschapsverdeling, niet betalen alimentatie, opvorderen afgesproken pensioenbedragen na echtscheiding, Maar het kan ook om heel iets anders gaan, zoals een geschil over de dienstverlening door een arbodienst bij een zieke werknemer, een conflict over de schade door een ingestort dak van een bedrijfshal of een geschil door de levering van een ondeugdelijke brommobiel.

Wat ik nooit doe...

… is het aannemen van een zaak waar ik te weinig kennis voor in huis heb, en waarbij het niet zinvol is die eerst in huis te halen. Dan betreft het vaak heel specifieke onderwerpen. Ik zeg je dat dan ook eerlijk en verwijs je waar mogelijk door naar een specialist. 

Combinatie: rechtsbijstandverzekeraar en mijn dienstverlening

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt (altijd doen!), maar je wilt dat ik je zaak behartig, dan kun je ervoor kiezen gebruik te maken van je recht op vrije keuze juridische bijstand. Dat betekent dan dat je aangeeft aan de rechtsbijstandverzkeraar dat je wilt dat ik je zaak behartig. Iedere rechtsbijstandverzekeraar kent dan een beperking in de kosten van externe hulpverlening, maar vaak is dat bedrag meer dan voldoende om mij het werk te laten doen. Jij en ik overleggen dat uiteraard vooraf.

Gedifferentieerd tarief

Een belangrijk pluspunt in mijn juridische dienstverlening is het werken met gedifferentieerde tarieven. Waar een advocaat meestal één uurtarief hanteert voor al het werk, maak ik onderscheid tussen administratief werk, advieswerk en echt juridisch werk. Dat scheelt jou dus geld. Ik maak die soorten ook inzichtelijk op mijn factuur aan jou.